Cùng với khí thế tuổi trẻ cả nước trong các phong trào thi đua hướng về đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Vào trung tuần tháng 6, tuổi trẻ Phú Quốc tập trung thực hiện chương trình hành động thiết thực lập thành tích chào mừng đai hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Quốc lần thứ 10 nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và ghi nhận niềm tự hào của dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên đồng thời cũng phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.
Thời gian qua ban thường vụ huyện đoàn Phú Quốc đã đề ra kế hoạch triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực nhất là các chi đoàn cơ sở. Theo đó đoàn viên thanh niên tại các chi đoàn trực thuộc đã tích cực chỉ đạo tham gia các hoạt động như: trồng hoa giữ đất, làm đường giao thông nông thôn. Phong trào còn thể hiện bằng những hành động cụ thể thiết thực phù hợp với từng địa phương, cơ sở đoàn trên mỗi địa bàn xã, thị trấn, khu phố, ấp. Với phương châm mỗi thanh niên một việc làm tốt, mỗi cơ sở đoàn một hành động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đoàn viên thanh niên tình nguyện ở các xã, thị trấn đã tích cực tham gia các hoạt động tích cực như: làm vệ sinh môi trường, khai thông cống rãnh phát hoang bụi rậm, đặc biệt các hoạt động hiến máu nhân đạo được đông đảo đoàn viên thanh niên tích cực tham gia.


Thời gian qua thực hiện cuộc vận động về môi trường Phú Quốc, xanh sạch đẹp và an toàn gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường. Các chi đoàn cơ trong toàn huyện thường xuyên tổ chức ra quân ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, phong trào đền ơn đáp nghĩa, trồng cây xanh, tham gia sơn mộ tại nghĩa trang liệt sỹ.
Với không khí sôi nổi hầu hết các cơ sở đoàn trong huyện cũng đang tích cực thi đua thực hiện những hành động thiết thực và có ý nghĩa cho xã hội. Những chương trình hành động những việc làm thiết thực đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới của các ấp, khu phố trên địa bàn.
Những hành động thiết thực thể hiện trong từng hoạt động trên địa bàn của mỗi đoàn viên thanh niên, thôi thúc nhiệp với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có”. Tuổi trẻ Phú Quốc hôm nay vẫn đang tiếp tục góp sức mình những hoạt động, những phong trào mới góp phần chào mừng đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phú Quốc với nhiệm kỳ 2012 – 2017 và tiến tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 10.


0937 922 208