Home » Top tỉnh thành phố có tốc độ phát triển kinh tế cao của cả nước

Top tỉnh thành phố có tốc độ phát triển kinh tế cao của cả nước

Ngày 15/12/2022,đồng chíĐỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 mở rộng, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra nghị quyết, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng,Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnhKiên Giang,phátbiểu chỉ đạoHội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 mở rộng.

Năm 2022, mặc dù đứng trước những khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay có 25/27 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu đạt.

Kinh tế tiếp tục ổn định và phục hồi nhanh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 68.436 tỷ đồng, đạt 116,64% kế hoạch, tăng 7,7% (Nghị quyết 6.02% trở lên). Thu nhập bình quân đầu người đạt 66,24 triệu đồng. Đây cũng là năm Kiên Giang đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm gần đây và nằm trong top 30 tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển kinh tế cao của cả nước. 

Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản, giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đều vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội 41.171 tỷ đồng, đạt 110,14% kế hoạch.Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 11.579 tỷ đồng, vượt 4,81% dự toán, tăng 0,2% so với cùng kỳ. Đã công nhận thêm 17/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến nay toàn tỉnh có 107/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 92,24%; có 5/15 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn còn những hạn chế, một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra và giảm so với cùng kỳ, như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản giảm 1,6%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 91,33%, một số công trình trọng điểm, các khu đô thị động lực, xây dựng giao thông nông thôn tiến độ triển khai còn chậm. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất đai có mặt chưa chặt chẽ, tình trạng lấn chiếm, khai thác và chặt phá rừng diễn biến phức tạp. Cơ sở vật chất, trang thiêt bị phục vụ việc dạy và học một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, đội ngũ giáo viên thừa, thiếu cục bộ chậm được khắc phục; công tác giảm nghèo còn nhiều khó khăn. 

Năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 6,5% trở lên, GRDP bình quân đầu người 71 triệu đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản đạt từ 1,24% trở lên so với cùng kỳ; tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 10,19% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách 12.177 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 43.800 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hoá đạt 35,6%. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình đánh giá cao những kết quả ấn tượng của năm 2022, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên trong năm qua. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành phải đoàn kết hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, cùng nhau hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Thanh Bình yêu cầu cấp ủy các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thường xuyên của Đảng bộ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khoá XIII, nhất là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền trên lĩnh vực quản lý kinh tế – xã hội và quản lý sử dụng đất đai. 

Đồng thời, cụ thể hoá và triển khai thực hiện tốt Kết luận Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII về phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, tăng cường lãnh đạo duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao, phấn đấu đạt 6,5% trở lên. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, bền vững. Quan tâm nâng cao chất lượng, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân và cư dân nông thôn, nhất là vấn đề an sinh, giáo dục, y tế, giao thông, nước sạch sinh hoạt. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đặc biệt là các công trình trọng điểm, dự án đột phá; thường xuyên quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút, khai thác hiệu quả nguồn vốn xã hội.

Khánh Thùy 

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon