127F/6 Trần Hưng Đạo

P. Dương Đông, TP. Phú Quốc

+84 9379 222 08

24/7 Hỗ trợ dịch vụ

7:00 - 21:30

Giờ mở cửa

Tình hình kinh tế xã hội đảo Phú Quốc 6 tháng đầu năm 2013

Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn Phú Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng sản phẩm GDP tăng 22,83%, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa trên 5.000 tỷ đồng, đạt 48,78%. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp 557 tỷ đồng đạt 50,81% tăng 15,66%. Doanh thu từ du lịch 642 tỷ đồng đạt 62,7% tăng 31,29%. Sản lượng nuôi trồng 469 tấn đạt 46,9% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thu hoạch 930 tấn vượt 0,54% so với kế hoạch cả năm.

Bên cạnh đó công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên, bồi thường hỗ trợ tái định cư, đầu tư xây dựng cơ bản và giao thông nông thôn, giao thông vận tải tài chính ngân hàng, tình hình văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được quan tâm triển khai thực hiện.

Về trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013, thường trực UBND huyện Phú Quốc yêu cầu các cấp, các ngành địa phương thực hiện tốt các nghị quyết 02 của chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh hỗ trợ thị trường, tăng cường công tác thu ngân sách quản lý về đăng ký kê khai, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư. Tập trung giải phóng mặt bằng, tranh thủ các nguồn vốn nhất là các hạng mục đã được bố trí vốn xây dựng nhà tình nghĩa, giao thông nông thôn.

Tình hình kinh tế xã hội Phú Quốc
Tình hình kinh tế xã hội Phú Quốc

Thực hiện tốt công tác phòng  chống lụt bão, truy tu sữa chửa các tuyến đường nhánh trên đảo, chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo văn hóa các chính sách an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Nguồn: Đài truyền thanh PQ

Liên hệ ngay
Chào bạn!
Hỗ trợ khách hàng