Ngày 6/6/2012, đoàn giám sát do ông Trần Tấn Thành trưởng ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban quản lý và đầu tư phát triển đảo Phú Quốc. Tại buổi làm việc với  đoàn sát của Ban kinh tế & ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban quản lý & đầu tư phát triển đảo Phú Quốc đã báo cáo với đoàn về tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Phú Quốc trong năm tháng đầu năm 2012. Theo đó trong 5 tháng qua tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện đạt 356,21 tỷ đồng trong đó có vốn ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước đầu tư 346,81 tỷ đồng. Vốn doanh nghiệp ngoài nhà nước và của nhân dân đầu tư 9,4 tỷ đồng. Riêng về phần đầu tư xây dựng cơ bản phần vốn ngân sách do huyện và tỉnh quản lý trong 5 tháng giá trị là 253,46 tỷ đồng đạt 39,33% kế hoạch năm. Giá trị cấp phát 140,76 tỷ đồng đạt 21,34% kế hoạch.

Tình hình đầu tư Phú Quốc 5 tháng đầu năm 2012

Về tình hình kêu gọi thu hút đầu tư Phú Quốc

Đến nay trên địa bàn huyện có 158 dự án  đã có chủ trương đầu tư, trong đó có 90 dự án đươc cấp giấy phép đầu tư với số vốn là 59.403 tỷ. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2012, đã cấp mới giấy phép đầu tư, đến nay đã có 9 vốn đầu tư trên 713 tỷ đồng đi vào hoạt động, 14 dự án đang triển khai xây dựng, các dự án còn lại đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục đầu tư.

Tại buổi làm việc Ban quản lý đầu tư phát triển đảo cũng đã đề nghị Ban kinh tế & Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét kiến nghị giải các ngành chức năng bố trí vốn triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Phú Quốc như: Cầu Nguyễn Trung Trực, đường Cửa Lấp – An Thới và đường vòng quanh đảo để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo kế hoạch giám sát tại huyện Phú Quốc, đoàn giám sát của Ban kinh tế Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ đi khảo sát một số dự án, công trình xây dựng cơ bản do huyện làm chủ đầu tư và có các buổi làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch,  Kho bạc nhà nước, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Quốc.

0937 922 208