Home » Tình hình đầu tư Phú Quốc 9 tháng đầu tư năm 2022

Tình hình đầu tư Phú Quốc 9 tháng đầu tư năm 2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Tình hình đầu tư Phú Quốc. Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc và Ủy Ban nhân dân tỉnh chấp thuận :

 • Ban hành 04 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với diện tích khoản 102 ,25 hecta. Tổng vốn đầu tư gần 5.200 tỷ đồng.
 • Cấp mới 1 giấy chứng nhận đầu tư.
 • Điều chỉnh 26 quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.
 • Và 29 chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Thu hồi 01 chủ trương dự án với diện tích khoản 95 hecta.
 • Chủ trương đầu tư cho 01 dự án. Với diện tích 1,4578 hecta, tổng vốn đăng ký 95,6 tỷ đồng.

Nhiệm vụ từ này đến cuối năm 2022

 • Đề nghị Ban quản lý thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở ngành và UBND thành phố Phú Quốc. Bàn bạc thống nhất tham mưu báo cáo UBND tỉnh trong công tác đầu tư.
 • Rà soát lại các kết luận chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra. Kết luận giám sát của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy về đất đai trên địa bàn để thực hiện. Nhất là đối với 43 dự án chậm triển khai.
 • Theo kết luận của thanh tra chính phủ. Tập trung bám sát mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của đơn vị để hoàn thành với mức cao nhất.
 • Đề nghị Ban quản lý rà soát lại 194 dự án đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Trên nguyên tắc phải đảm bảo đúng các quy định. Đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đẩy nhanh tiến độ các dự án.
 • Thực hiện đẩy mạnh công tác cải tạo thủ tục hành chính. Hạn chế hồ sơ quá hạn, trễ hạn theo quy định.

Ban quản lý kinh tế Phú Quốc kiến nghị UBND tỉnh

 • Chỉ đạo UBND TP.Phú Quốc tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 9/14 dự án
 • Sở tài nguyên và môi trường tỉnh đẩy nhanh công tác xác định giá đất cho nhà đầu tư để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp phép xây dựng để khởi công dự án.
 • Kiến nghị giao đất cho Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc trước khi lập kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở quyết định giao đất của UBND tỉnh để tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất của từng dự án. Làm căn cứ thực hiện các thủ tục tiếp theo.
 • UBND tỉnh cho ý kiến về việc xử lý đối với 43 dự án triển khai theo kết luận của thanh tra chính phủ. Để Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc làm căn cứ thực hiện.

Ngày 19/10/2022 tại TP. Phú Quốc chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang “Lâm Minh Thành ” cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh, UBND thành phố Phú Quốc và Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc. Đã có buổi làm việc với các nhà đầu tư để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn TP. Phú Quốc

Các kiến nghị nhà đầu tư Phú Quốc với UBND tỉnh Kiên Giang

Đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Phú Quốc nêu ra những kiến nghị, mong muốn UBND tỉnh Kiên Giang. Cùng các ngành chức năng kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Trong đó tập trung vào những nội dung Sớm ban hành giá đất để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính. Và công đoạn theo dự án đã được duyệt.

Các cơ quan chức năng sớm tổ chức tuyên truyền vận động những hộ đã nhận tiền bồi thường và các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Nhưng chưa thực hiện việc di dời và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Đề nghị ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Đối với các hộ dân không chấp hành theo đúng quy định nhà nước.

Đề nghị đẩy nhanh công tác điều tra, kiểm đếm và thu thập thông tin. Lập và phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân năm 2022. Đồng thời xử lý triệt để các hành vi bao chiếm, xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý.

Đề nghị chấp thuận việc tạm giao đất cho công ty để quản lý chống bao chiếm, tái chiếm và xây dựng trái phép.

Phú Quốc Lâm Hải

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon