Home » Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP. Phú Quốc
hội nghị triển khai nghị quyết 31 đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Phú Quốc

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP. Phú Quốc

Hội nghị triển khai nghị quyết 31 đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Phú Quốc đã diễn ra ngày 9/12/2022. Sau đây Phú Quốc News xin chia sẽ nội dung chính như sau:

Triển khai thực hiện nghị quyết 31 đảm bảo an ninh trật tự trên TP. Phú Quốc

Đại diện ban thường vụ tỉnh ủy đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nghị quyết số 31 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP. Phú Quốc. Gắn với tiếp tục thực hiện nghị quyết số 05 ngày 15/07/2021 của thành ủy. Về đẩy mạnh phong trào toàn dân đảm bảo an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Tập trung chỉ đạo nâng cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhất là người đứng đầu các ủy chính quyền, các ủy các cấp, xiếc chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ của các cán bộ công chức.

Xác định cụ thể trách nhiệm và xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật đối với tập thể cá nhân, người đứng đầu trong công tác quản lý giải quyết tình hình liên quan đến đất đai. Nhất là việc xây dựng trái phép, chiếm đất rừng, tranh chấp khiếu kiện kéo dài. Làm phát sinh tội phạm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn Phú Quốc.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Trong đó có lực lượng công an giữ vai trò tham mưu nồng cốt.

Các mục tiêu chỉ tiêu cụ thể để thực hiện nghị quyết 31

  • Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hiệu quả những bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai
  • Xây dựng nông nghiệp và xử lý dứt điểm các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự
  • Tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội gây dư luận bất xúc trên địa bàn thành phố Phú Quốc
  • Phấn đấu hàng năm kiềm chế, kéo giảm số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm trước
  • Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt trên 80%. Trong đó tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Không để xảy ra oan sai, bức cung nhục hình, bỏ lọt tội phạm.
  • Giải quyết hiệu quả các vụ án dân sự, để hạn chế nguyên nhân phát sinh tội phạm
  • Hàng năm phấn đấu từ 95% trở lên ấp khu phố, an toàn về an ninh trật tự.
  • Tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm
  • Kiến nghị khởi tố đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết đạt trên 95%
  • Tập trung giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ khiếu nại tố cáo. Không để kéo dài gây bức xúc trong dân. Nhất là các vụ có liên quan đến đất đai.

Nguồn tin: Đài truyền hình Kiên Giang.

Phú Quốc Lâm Hải

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon