Khách sạn Quang Trung Phú Quốc 2022

Quang Trung Phú Quốc Hotel

Địa chỉ: 09, Nguyen An Ninh st, Duong Dong, Phu Quoc
Giá phòng: 500.000đ/đêm phòng 2 khách
Đặt phòng: 02973 607 669