Home » Sự kiện Noel và Happy New Year 2023 tại Grand World Phú Quốc
lễ hội grandworld phú quốc

Sự kiện Noel và Happy New Year 2023 tại Grand World Phú Quốc

Lễ hội Phú Quốc với không khí giáng sinh đã ngập tràn tại Grand World Phú Quốc. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất đưa khách hàng đến trải nghiệm các sự kiện tuyệt vời như “Trưng bày nghệ thuật tại Huyền thoại tre, Thắp sáng cây thông Noel, Lễ hội quý tộc Regata Storica tại Venice. Phú Quốc News xin cung cấp đến bạn đọc một số nội dung như sau:

CHUỖI SỰ KIỆN RA TẠI GRAND WORLD PHÚ QUỐC

 • Trưng bày nghệ thuật tại Công trình Huyền Thoại Tre (𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟔/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑)
 • 𝐋𝐞̂̃ 𝐭𝐡𝐚̆́𝐩 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐲 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐨𝐞𝐥 – Santa is coming to Wonder town tại Vinwonders (𝟏𝟕/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐)
 • Đ𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐄𝐃𝐌 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝𝐬 tại GrandWorld (𝟏𝟕/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐)
 • 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐨̛̣ 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐩𝐞𝐧𝐡𝐚𝐠𝐞𝐧 tại Đại lộ Châu Âu (𝟏𝟕/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟏/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑)
 • Lễ hội 𝐪𝐮𝐲́ 𝐭𝐨̣̂𝐜 𝐑𝐞𝐠𝐚𝐭𝐚 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚 tại Sông Venice (𝟏𝟕/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟓/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑 các cuối tuần)
 • Lễ hội đ𝐮𝐚 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐪𝐮𝐲́ 𝐭𝐨̣̂𝐜 tại Sông Venice (𝟏𝟕/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐–𝟕/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑)
 • Lễ hội 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚̆́𝐦 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 tại GrandWorld (𝟏𝟕/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐–𝟕/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑)
 • Mini Concert “𝐓𝐡𝐞 𝐖𝐢𝐥𝐝 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚” tại Vườn chim Vinpearl Safari (𝟏𝟕/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟓/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑)
 • 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐮𝐚̂́𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐇𝐚̉𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐢́ tại Cung điện Hải Vương (𝟐𝟒/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟓/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑)
 • 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐝𝐨𝐰𝐧 phố bia Tây Beeravans tại Quảng trường Marlloca (𝟑𝟏/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐)
 • 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐡𝐓𝐨𝐩𝐢𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭 tại Quảng trường Vũ điệu Nhiệt đới (𝟔/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑)
 • 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚̣𝐜 tại Tinh Hoa Việt Nam (𝟐𝟎/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟔/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑)
 • Đ𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 “𝐒𝐚̆́𝐜 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐓𝐮̣” tại Sân khấu Tinh Hoa Việt Nam (Đ𝐞̂𝐦 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐮̛̀𝐚 𝟐𝟏/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝟐𝟐𝐡-𝟎𝐡)
 • 𝐋𝐞̂̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐞̀𝐧 𝐥𝐨̂̀𝐧𝐠 tại Tinh Hoa Việt Nam (𝟐𝟒/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝟐𝟐𝐡-𝟎𝐡)
 • 𝐋𝐞̂̃ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐞̀𝐧 𝐥𝐨̂̀𝐧𝐠 tại Tinh Hoa Việt Nam (𝟐𝟒/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟑)

Chính sách ưu đãi khi mua vé Tinh Hoa Việt Nam dịp lễ hội

Không khí giáng sinh đã ngập tràn tại Grand World Phú Quốc, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho Quý đối tác đưa khách đến trải nghiệm các sự kiện tuyệt vời như “Trưng bày nghệ thuật tại Huyền thoại tre, Thắp sáng cây thông Noel tại Hồ tinh yêu, Lễ hội quý tộc Regata Storica tại sông Venice. Phòng kinh doanh xin thông báo các ưu đãi đặc biệt cho Tinh hoa Việt Nam và Venice trong giai đoạn từ 07/12 – 15/12 như sau:

zalo-icon
facebook-icon
phone-icon