Hiệp hội nước mắm Phú Quốc thành lập khi nào?

Xuất phát từ lĩnh vực làm đổi làng nghề xây dựng thương hiệu nước mắm truyền thống. Hội nước mắm Phú Quốc được thành lập năm 2000. Từ đó hội viên là các chủ doanh nghiệp nhà thùng tâm huyết với nghề, có kinh nghiệm và thâm niên trong sản xuất nước mắm truyền thống. Nổ lực tạo ra sản phẩm chất lượng. Góp phần xây dựng và phát huy thương hiệu nước mắm Phú Quốc.

Có bao nhiều nhà thùng nước mắm Phú Quốc?

Hiện nay Phú Quốc có khoản 80 doanh nghiệp nhà thùng sản xuất nước mắm. Hàng năm cung cấp ra thị trường trên 30 triệu lít. Doanh thu trên 600 tỷ đồng. Nghề làm nước mắm ở Phú Quốc mỗi năm tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Nước mắm Phú Quốc được làm theo làng nghề truyền thống. Được quản lý theo chuỗi từ khâu đánh bắt cá, muối cá, vận chuyển về nhà thùng ủ trộn. Cá làm nước mắm là cá cơm tươi trộn với muối. theo công thức 03 cá 01 muối. Được ủ trộn từ 10 đến 12 tháng để tạo thành nước mắm.

Kế thừa ngành nghề di sản của cha ông, người làm nước mắm Phú Quốc chú trọng chất lượng sản phẩm nước mắm. Đảm bảo dinh dưỡng thơm ngon. Nghề này đang tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Và chuyển đổi dần theo hướng quy mô hiện đại, đáp ứng nhu cầu cao về xuất khẩu.

Nước mắm Phú Quốc được đăng ký bảo hộ ở Châu Âu ?

Nước mắm Phú Quốc được đăng ký bảo hộ ở Châu Âu từ năm 2006 đến Nước mắm Phú Quốc được khối liên minh Châu Âu là 28 nước thành viên đã bảo hộ sản phẩm chỉ dẫn địa lý này. Chỉ dẫn địa lý nước mắm Phú Quốc không chỉ riêng Hiệp hội nước mắm quản lý mà là của nhà nước quản lý.

Làng nghề nước mắm Truyền Thống Phú Quốc đăng ký di sản văn hóa.

Để góp phần tôn vinh những giá trị tinh hoa của làng nghề làm nước mắm Phú Quốc và phát triển nghề này theo hướng bền vững. Tỉnh Kiên Giang đã lập đề án xây dựng hồ sơ đăng ký nghề truyền thống chế biến nước mắm Phú Quốc là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2021. Việc xây dựng hồ sơ di sản sẽ góp phần bảo tồn tinh hoa và tôn vinh giá trị di sản văn hóa của nghề truyền thống chế biến nước mắm Phú Quốc. Giúp khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Khẳng định giá trị mạnh mẻ thương hiệu nước mắm Phú Quốc. Từ đó tăng giá trị xuất khẩu và giá trị nghề truyền thống nước mắm Phú Quốc theo hướng bền vững vốn có của của hòn đảo ngọc tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Có thể nói việc hoàn thiện các thủ tục theo quy định đển trình UNESSCO công nhận nghề thủ công truyền thống chế biến nước mắm Phú Quốc là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, là việc làm cần thiết và cấp bách. Điều đó không chỉ làm cho doanh nghiệp sản xuất nước mắm ổn định mà còn tập trung nâng cao chất lượng và thương hiệu độc đáo của nước mắm Phú Quốc, tạo được niềm tin ở người tiêu dùng trong và ngoài nước một ngày càng xa hơn.

0937 922 208