PHÚ QUỐC

Hội thảo quản lý nước bền vững tại Phú Quốc

hội thảo vấn đề nước tại Phú Quốc

Hội thảo quản lý nước bền vững Phú Quốc được diễn ra vào sáng ngày 26/11/2021. Tỉnh Kiên Giang phố hợp với ngân hàng thế giới tổ chức hội thảo. Ông Nguyễn Thanh Nhàn – Phó chủ tịch UBND tỉnh và bà Karalorantut – Giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Các vấn đề liên quan đến quản lý nước tại Phú Quốc

Tại hội thảo các chuyên gia đã đánh giá quản lý tổng hợp tài nguyên nước tại Phú Quốc. Theo đó thách thức và nhu cầu cấp nước đô thị gia tăng. Hồ chức nước lớn duy nhất của Phú Quốc. Hồ chứa nước Dương Đông cấp nước khu vực đô thị đáp ứng được nhu cầu của khoảng 1/2 dân số trên đảo. Việc quản lý nước ngầm còn bất cập. Đảo Phú Quốc thiếu các cơ sở thu gom hay xử lý nước thải tập trung.

Hướng giải quyết các vấn đề xử lý nước

Các chuyên gia cho rằng để giải quyết những vấn đề này một cách có hệ thống cần bảo tồn rừng tự nhiên. Các chiến dịch trồng cây và trồng rừng, đập tràn, bãi sông và trồng lao. Tăng cường chức năng cho các hồ chứa. Quản lý khai thác hệ thống nước ngầm. Cải thiện hệ thống thoát nước. Giải quyết hoạt động xử lý nước thải đô thị. Giải quyết vấn đề thu gom chất thải rắn đô thị.

Phát biểu tại hội thảo – Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết “Phú Quốc phải đối mặt với nhiều thứ. Hầu hết liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế trên đảo. Sự gia tăng số lượng khách du lịch . Nhu cầu nước ở đô thị và nông thôn ngày càng tăng làm tăng mức ô nhiễm từ nước thải, nước mưa và chất thải rắn.

Từ các giải pháp đã nghiên cứu có thể đóng góp vào ứng phó nước ngập đô thị và đưa ra cơ sở để ứng dụng cho thành phố Phú Quốc.

Thông qua hội thảo nhằm đánh giá thực trạng đưa ra các giải pháp để giải quyết những vấn đề khó khăn về tài nguyên nước cho Phú Quốc hiện nay. Đồng thời tạo nền tảng nhằm phát triển Phú Quốc hướng đến tăng trưởng xanh và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Bảo vệ môi trường.

Hội thảo về thúc đẩy quản lý nước bền vững tại Phú Quốc

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Liên hệ ngay
Chào bạn!
Hỗ trợ khách hàng