Căn cứ quyết đính số 1920 ngày 11/09/2012 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành bán lẻ điện trên huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Phú Quốc xin thông báo đến sử dụng điện tại huyện Phú Quốc kể từ ngày 15/09/2012 giá bán điện sẽ áp dụng theo các mức giá đính kèm.

Giá điện tại huyện Phú Quốc áp dụng từ ngày 15/09/2012 chưa thuế

STT Đối tượng sử dụng điện Giá bán điện (đồng/kWh)
1 Sử điện sinh hoạt
– Cho kWh từ 0 – 50 cho hộ nghèo và hộ cận nghèo 2.054
– Cho kWh từ 0 – 50 cho hộ thu nhập thông thường 2.568
– Cho kWh từ 51 – 100 3.081
– Cho kWh từ 101 trở lên 3.423
2 Đối tượng hành chính, sự nghiệp
– Bệnh viện, trường học 2.668
– Chiếu sáng công cộng 2.886
– Đơn vị hành chính, sự nghiệp 2.888
3 Bơm nước tưới tiêu 2.284
4 Sản xuất 7.992
5 Kinh doanh, dịch vụ 7.992

           Điện lực Phú Quốc trân trọng thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện được biết để chủ động trong việc điều chỉnh giá thành và sử dụng điện hiệu quả.

0937 922 208