Giá đất Phú Quốc theo khu vực Nam đảo: Bạn là nhà đầu tư muốn đầu tư vào thị trường Phú Quốc thì điều cần biết trước tiên là giá đất theo tại thành phố Phú Quốc.

Vị TríGiá ThấpGiá CaoGiá Phổ biến
Tái định cư Gành Dầu Phú Quốc
(Xã Gành Dầu)
9,00 triệu/m214,60 triệu/m212,70 triệu/m2
Bãi Thơm
(Xã Bãi Thơm)
2,00 triệu/m25,00 triệu/m23,30 triệu/m2
Tái định cư Rạch Tràm Bãi Thơm Phú Quốc
(Xã Bãi Thơm)
5,00 triệu/m26,60 triệu/m26,00 triệu/m2
Xóm Mới xã Bãi Thơm Phú Quốc
(Xã Bãi Thơm)
3,00 triệu/m26,80 triệu/m24,00 triệu/m2
Dương Đông – Cửa Cạn
(Xã Cửa Cạn)
13,00 triệu/m227,00 triệu/m219,00 triệu/m2
Cửa Cạn
(Xã Cửa Cạn)
2,00 triệu/m28,00 triệu/m24,00 triệu/m2
Cây Thông Trong
(Xã Cửa Dương)
4,00 triệu/m219,00 triệu/m210,00 triệu/m2
Cây Thông Ngoài
(Xã Cửa Dương)
4,00 triệu/m214,50 triệu/m28,00 triệu/m2
Bến Tràm
(Xã Cửa Dương)
4,00 triệu/m219,00 triệu/m210,00 triệu/m2
Tuyến Tránh
(Xã Cửa Dương)
11,00 triệu/m228,00 triệu/m217,00 triệu/m2
Trung Đoàn
(Xã Cửa Dương)
4,00 triệu/m28,00 triệu/m26,00 triệu/m2
Ba Trại
(Xã Cửa Dương)
2,00 triệu/m25,50 triệu/m24,00 triệu/m2
Búng Gội
(Xã Cửa Dương)
6,00 triệu/m221,00 triệu/m212,00 triệu/m2
Dương Đông – Bắc Đảo (Nguyễn Trung Trực kéo dài)
(Xã Cửa Dương)
4,00 triệu/m220,50 triệu/m211,00 triệu/m2
Ông Lang
(Xã Cửa Dương)
9,00 triệu/m221,20 triệu/m212,00 triệu/m2
Đường K8 xã Cửa Dương Phú Quốc
(Xã Cửa Dương)
3,50 triệu/m210,00 triệu/m27,00 triệu/m2
Nguyễn Chí Thanh
(Thị trấn Dương Đông)
40,00 triệu/m280,00 triệu/m250,00 triệu/m2
Nguyễn Trung Trực
(Thị trấn Dương Đông)
25,00 triệu/m2150,00 triệu/m2100,00 triệu/m2
Bạch Đằng
(Thị trấn Dương Đông)
45,00 triệu/m295,00 triệu/m275,00 triệu/m2
30 tháng 4
(Thị trấn Dương Đông)
50,00 triệu/m2190,00 triệu/m2100,00 triệu/m2
Ngô Quyền
(Thị trấn Dương Đông)
30,00 triệu/m260,00 triệu/m240,00 triệu/m2
Trần Phú
(Thị trấn Dương Đông)
25,00 triệu/m260,00 triệu/m240,00 triệu/m2
Lý Thường Kiệt
(Thị trấn Dương Đông)
50,00 triệu/m290,00 triệu/m260,00 triệu/m2
Hùng Vương
(Thị trấn Dương Đông)
70,00 triệu/m2150,00 triệu/m2100,00 triệu/m2
Nguyễn Huệ
(Thị trấn Dương Đông)
40,00 triệu/m275,00 triệu/m260,00 triệu/m2
Trần Hưng Đạo
(Thị trấn Dương Đông)
30,00 triệu/m2250,00 triệu/m2110,00 triệu/m2
Cách Mạng Tháng Tám
(Thị trấn Dương Đông)
20,00 triệu/m272,00 triệu/m245,00 triệu/m2
Khu đô thị Bắc Dương Đông (67,5ha)
(Thị trấn Dương Đông)
23,00 triệu/m260,00 triệu/m235,00 triệu/m2
Khu tái định cư khu phố 10 phường Dương Đông Phú Quốc
(Thị trấn Dương Đông)
43,00 triệu/m251,00 triệu/m246,00 triệu/m2
Đường Bào
(Xã Dương Tơ)
2,00 triệu/m214,50 triệu/m26,00
triệu/m2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0937 922 208