Căn cứ quyết định số 1787 ngày 18/07/2013 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành bán lẻ điện trên huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. cty Điện lực Phú Quốc xin thông báo đến sử dụng điện tại huyện Phú Quốc kể từ ngày 01/09/2013 giá bán điện sẽ áp dụng theo các mức giá đính kèm.

Giá điện tại huyện Phú Quốc áp dụng từ ngày 1/09/2013 chưa thuế

STT Đối tượng sử dụng điện Giá bán điện (đồng/kWh)
1 Sử điện sinh hoạt
– Cho kWh từ 0 – 50 cho hộ nghèo và hộ cận nghèo 2.156
– Cho kWh từ 0 – 50 cho hộ thu nhập thông thường 2.695
– Cho kWh từ 51 – 100 3.234
– Cho kWh từ 101 trở lên 3.593
2 Đối tượng hành chính, sự nghiệp
– Bệnh viện, trường học 2.802
– Chiếu sáng công cộng 3.032
– Đơn vị hành chính, sự nghiệp 3.032
3 Sản xuất 7.992
4 Kinh doanh, dịch vụ 7.992

           Điện lực Phú Quốc trân trọng thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện được biết để chủ động trong việc điều chỉnh giá thành và sử dụng điện hiệu quả.

0937 922 208