Tiềm năng về đầu tư đất ở Phú Quốc đang phát triển rất mạnh vì lợi thế là nơi du lịch nghĩ dưỡng. Cơ sở hạ tầng và các dịch

Đầu tư vào dòng sản phẩm đất công có sinh lời cao không?

Đất công Phú Quốc là dòng sản phẩm dành cho những nhà đầu tư có nguồn tài chính hùng hậu. Khả năng đầu tư mang lại lợi nhuận sẽ cao hơn so với đầu tư đất nền nhỏ.

Tại sau đầu tư đất công Phú Quốc lại có sinh lời cao ?

Hiện tại Phú Quốc đã cho tách thửa. Nhiều nhà đầu tư lớn đã mua những thửa đất với diện tích từ cả mẫu trở lên đã tách nhỏ lẻ ra tùy theo tình hình thực tế mà bán ra. Đem lại lợi nhuận cao từ gấp 2 đến gấp 3 lần so với ban đầu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0937 922 208