Tạm dừng việc cho đi nước ngoài đến hết tháng 9-2018 đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc quản lý…

Sáng 24-5, Văn phòng Huyện ủy Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết ông Nguyễn Đức Kỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, vừa ký công văn số 554-CV/HU về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện chỉ đạo của tỉnh về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đảo này.

Theo đó, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quốc đề nghị các cấp ủy Đảng, các cơ quan ban ngành, mặt trận và các đoàn thể tập trung chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt công văn số 535-CV/HU ngày 20-4-2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện công văn số 623-CV/TU ngày 9-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chỉ thị 137/CT-UBND, ngày 17-1-2018 và công văn số 651/UBND-KTCN ngày 15-5-2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên tham gia môi giới mua bán trái phép đất đai, tài nguyên trên địa bàn huyện.

Tạm dừng việc cho đi nước ngoài đến hết tháng 9-2018 đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; các cán bộ, đảng viên chủ chốt các xã, thị trấn; cán bộ công chức – viên chức cơ quan có liên quan đến công việc quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, quản lý rừng, thanh tra…, kể cả các bộ phận dịch vụ công của huyện và các xã, thị trấn để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ tốt cho các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của Trung ương và tỉnh.

Tin – ảnh: ANH THY

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0937 922 208