Chương trình biểu diễn cá heo chưa khai trương

– Chương trình biểu diễn cá heo khai trương chưa khai trương ngày 11/11/2017