Một số quy định của chính sách thuế bắt đầu có hiệu lực năm 2013 sẽ tác động đáng kể đến hoạt động doanh nghiệp, luật quản lý thuế sửa đổi bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2013. Nguyên tắc đáng chú ý nhất của luật là doanh nghiệp nào tuân thủ tốt quy định về thuế sẽ có nhiều thuận lợi, còn doanh nghiệp nào tuân thủ không tốt thì sẽ có nhiều rủi ro và chi phí thuế sẽ tăng cao hơn nhiều so với hiện nay. Cụ thể nếu doanh nghiệp chậm nộp thuế không quá 90 ngày so với thời hạn quy định thì mức phạt chậm nộp là 0,05% /1 ngày  bằng với mức hiện tại ngoài yêu cầu lũy tiến, nhưng nếu nộp quá thời hạn từ 90 ngày trở lên thì mức phạt là 0,07%/1 ngày. Ngoài ra mức phạt do kê khai sai, khai thiếu thuế sẽ tăng từ 10% lên 20% /1 ngày.

Một điểm mà nhiều doanh nghiệp đang quan tâm là thời hạn nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa.Theo luật hiện hành doanh nghiệp được ân hạn nộp thuế nhập khẩu trong vòng 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong luật sữa đổi, thời gian ân hạn 275 ngày tuy vẫn được giữ lại nhưng doanh nghiệp muốn được hưởng ân hạng phải đảm bảo 04 điều kiện: doanh nghiệp có cơ sở sản xuất, hàng xuất khẩu ở Việt Nam, có hoạt động xuất khẩu ít nhất 2 năm liên tục đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi vi phạm trốn thuế, nộp thuế quá hạn, tuân thủ pháp luật kế toán, thống kê, thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Việc ràng buộc các điều kiện như vậy sẽ làm tăng tính cạnh tranh hơn cho các doanh nghiệp thực hiện tốt và tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và hải quan theo đó sẽ hướng các doanh nghiệp tới môi trường kinh doanh sạch tăng tính minh bạch trên số liệu kế toán,  báo cáo tài chính góp phần nâng cao uy tính kinh doanh trên thương trường.

Theo quy định hiện hành cơ quan thuế có thuê kê khai truy thu thuế vô thời hạn nhưng theo luật quản lý thuế sửa đổi thời hiệu này 10 năm nếu doanh nghiệp có đăng ký thuế bằng với số năm mà doanh nghiệp phải lưu giữ sổ sách kế toán.

Thuế là một loại chi phí quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp giống như những loại chi phí khác doanh nghiệp luôn muốn chi phí thuế càng thấp càng tốt nếu có thể. Tuy nhiên, thuế là một loại chi phí đặc biệt vì việc giảm thiểu chi phí thuế không thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp. Do vậy việc tiết kiệm chi phí thuế phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định nếu không doanh nghiệp sẽ bị phát sinh thêm chi phí thuế do bị truy thu phạt chậm nộp, phạt kê thai thiếu, phạt trốn thuế. Đây là những chi  phí rất lớn và phát sinh ngoài dự kiến ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc với với những nội dung của luật sửa đổi quản lý thuế trong năm 2013, phần chi phí phạt thuế sẽ làm tăng thêm gánh nặng nếu doanh nghiệp không quan tâm đến tuân thủ các quy định. Các quy định về thuế và hải quan của Việt Nam đang trong quá trình cải cách nên trong quán trình thường xuyên được cập nhật và đổi mới điều này còn mang lại điều kiện thông thoáng hơn cho doanh nghiệp còn tạo ra những thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp khi thực thi, nếu doanh nghiệp hiểu rõ các quy định thuế để tuân thủ đúng đồng thời có chiến lược vận dụng đúng đắn các kế hoạch thuế sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa thuế với việc giảm thiểu rủi ro bị truy thu và phạt thuế đảm bảo chi phí thuế ở mức hợp lý mà vẫn tuân thủ đúng quy định pháp luật, điều này rất quan trọng trong kinh tế khó khăn hiện nay.

0937 922 208