Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp (một phần của quyền sở hữu trí tuệ). CDĐL được thể hiện dưới dạng từ ngữ, dấu hiệu, biểu tượng hoặc hình ảnh dùng để chỉ một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, địa phương thuộc một quốc gia trên hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa nhằm chỉ dẫn rằng hàng hóa nói trên có nguồn gốc tại quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương mà đặc trưng về chất lượng, uy tín, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của loại hàng hóa này có được chủ yếu là do nguồn gốc địa lý tạo nên.

Trên thực tế, CDĐL được sử dụng cho hàng hóa có được do ảnh hưởng của nhân tố đặc thù và khí hậu, đất đai (ví dụ như rượu Cognac, xì-gà Lahabana…). Ngoài ra, nó còn được sử dụng để thể hiện tính chất đặc trưng của hàng hóa mang yếu tố con người do kỹ năng hoặc truyền thống sản xuất của một vùng. Ví dụ như khi trên hàng hóa có ghi Thụy Sỹ, người mua hàng biết được rằng hàng hóa được sản xuất ở Thụy Sỹ, nhưng họ thường nghĩ tới Thụy Sỹ như một đất nước của đồng hồ hơn là các hàng hóa khác.

Vấn đề bảo hộ CDĐL khác với đa số các đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp. Chẳng hạn, so sánh CDĐL với nhãn hiệu hàng hóa (NHHH) – một đối tượng quen thuộc: Khi NHHH cho hàng hóa bạn sản xuất ra được chấp thuận bảo hộ, bạn trở thành chủ sở hữu và có độc quyền sử dụng NHHH của mình. Trong khi đó, CDĐL có thể được mọi tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa sử dụng (không được sở hữu) nếu hàng hóa của họ được sản xuất tại quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương trong chỉ dẫn và hàng hóa được sản xuất ra hội tụ đủ các điều kiện đảm bảo được uy tín hoặc danh tiếng vốn có của loại hàng hóa đó. Ông có thể tham khảo thêm các quy định chi tiết về CDĐL tại Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 1-7-2006.

Khái niệm CDĐL bao gồm cả khái niệm “tên gọi xuất xứ hàng hóa” – TGXXHH. TGXXHH là một dạng đặc biệt của CDĐL, được dùng để chỉ dẫn về tiếng tăm chất lượng đặc trưng tiêu biểu do yếu tố địa lý tạo nên. Tại Việt Nam cũng đã có một số tên gọi xuất xứ hàng hóa được bảo hộ như chè Shan Tuyết Mộc Châu, nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Mê Thuột, bưởi Đoan Hùng.

0937 922 208