✅Đủ 1 trong 3 điều kiện sau:

  1. Đã tiêm 2 mũi (mũi 2 đủ 14 ngày) ko cần Test Covid
  2. F0 đã khỏi bệnh cũng không cần Test
  3. Test “âm tính” Covid-19
    ❗Áp dụng cho các vùng xanh, vùng có nguy cơ thấp!

✅Đối với vùng 4, vùng nguy cơ cao như Hồ Chí Minh, Cần Thơ bay về các tỉnh thì khách đã tiêm 2 mũi hoặc F0 vẫn phải Test Covid-19

❗Test CPR hay Test nhanh kháng nguyên đều chấp nhận

👉
Tóm lại: các bạn chưa tiêm vaccine, ko phải là F0 thì Cứ test “âm tính” covid ở bất kể vùng nào cũng có thể bay.

Áp dụng chung cho mọi đối tượng khách: Người lớn, trẻ em, em bé…

0937 922 208