Vừa qua đoàn công tác sở khoa học, công nghệ Kiên Giang do ông Lương Thanh Hải giám đốc sở khoa học công nghệ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với hội nước mắm Phú Quốc nhằm báo cáo tình hình thực hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Phú Quốc đối với sản phẩm nước mắm thời gian qua.

Năm 2001, cục sở hữu trí tuệ, bộ khoa học & công nghệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Phú Quốc đối với sản phẩm nước mắm . Đây cũng là niềm vui và tự hào thể hiện  ý thức của các doanh nghiệp và địa phương trong việc bảo vệ một tài sản trí tuệ quý giá này.

Cho đến nay đã có 79/86 cơ sở đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý, trong đó có 66 doanh nghiệp đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, 18 doanh nghiệp đạt đã thực hiện việc đóng mã thùng và cam kết sử dụng chai nhãn chung, 8 doanh nghiệp đăng ký cho dòng sản phẩm mang tên chỉ dẫn địa lý đầu tiên. Tuy nhiên, việc thực hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hiện đang gặp nhiều  khó khăn đó là từ khi nước mắm Phú Quốc được đăng bài chỉ dẫn địa lý  về việc phát triển sản xuất ồ ạc chưa quy hoạch định hướng cụ thể dẫn đến khó kiểm soát sản xuất và chất lượng sản phẩm. Thậm chí sản xuất không theo quy trình truyền thống đã ghi trong chỉ dẫn địa lý làm người tiêu dùng khó phân biệt đâu là sản phẩm nước mắm Phú Quốc truyền thống.

Tại buổi làm việc các doanh nghiệp và  hội hội nước mắm Phú Quốc cũng đã kiến nghị với Sở khoa học công nghệ và địa phương

Cần quy hoạch và định hướng phát triển gắn với bảo tồn ngành sản xuất nước mắm.

Cần quản lý chặt chẽ việc cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Đồng thời quản lý việc khai thác đánh bắt cá nhằm bảo vệ nguồn nguyên liệu đầu vào.

Hội cũng đền nghị cần có chính sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để đầu tư duy trình phát triển nước mắm, tăng cường công tác giới thiệu, quản bá sản phẩm, xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài.

Sở khoa học công nghệ thống nhất với những đề xuất với nước mắm Phú Quốc, đồng thời Sở khoa học tạo điều kiện để nước mắm Phú Quốc bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại 5 nước trên thế giới: Thái Lan, Nga, Nhật, Hàn Quốc và Út và tiếp tục tìm thì trường xuất khẩu sang Mỹ.

0937 922 208