Kiên Giang tổng kết công tác xúc tiến đầu tư năm 2023

Kiên Giang tổng kết công tác xúc tiến đầu tư năm 2023Năm 2023, Trung tâm xúc tiến đầu tư và Thương Mại và DL tỉnh Kiên Giang đã chủ động tích cực triển khai thực hiện các giải pháp, thực hiện chương trình hoàn thành theo kế hoạch được giao.Nổi bậc là tổ chức tham …

Kiên Giang tổng kết công tác xúc tiến đầu tư năm 2023 Read More »