Thông báo thay đổi chiếc khấu và giá vé Vinpearl Land & Vinpearl Safari

Thông báo thay đổi chiếc khấu và giá vé Vinpearl Land & Vinpearl Safari kể từ ngày 16/03/2016

Bảng giá vé tại Vinpearl Safari và Vinpearl Land Phú Quốc

Giá vé đi 1 nơi/ 1 người/ngày (VNĐ)

– Trẻ em dưới 1 m: miễn phí

– Trẻ em từ 1m đến dưới 1,4m/ Người cao tuổi (trên 60 tuổi): 400.000đ

– Người lớn cao trên 1,4m: 500.000đ

Giá vé combo/2 nơi/người/ngày (VNĐ)

– Trẻ em dưới 1 m: miễn phí

– Trẻ em từ 1m đến dưới 1,4m/ Người cao tuổi (trên 60 tuổi): 650.000đ

– Người lớn cao trên 1,4m: 800.000đ

Lưu ý: Vé combo áp dụng cho một người tham quan tại 2 khu vui chơi Vinpearl Safari và Vinpearl Land Phú Quốc, chỉ có giá trị sử dụng trong ngày kể từ thời điểm kích hoạt thẻ tại khu vực vui chơi đầu tiên và sẽ được định danh người sử dụng.

Chính sách chiếc khấu cho quý khách hàng khu mua vé tại đại lý của chúng tôi:

Giá vé đi 1 nơi Vinpearl Safari hoặc Vinpearl Land/ 1 người/ngày (VNĐ)

– Trẻ em từ 1m đến dưới 1,4m/ Người cao tuổi (trên 60 tuổi): 350.000đ

– Người lớn cao trên 1,4m: 450.000đ

Giá vé combo đi 2 nơi Vinpearl Safari và Vinpearl Land /người/ngày (VNĐ)

 (Tính kể từ ngày 25/03/2016)

– Trẻ em dưới 1 m: miễn phí

– Trẻ em từ 1m đến dưới 1,4m/ Người cao tuổi (trên 60 tuổi): 600.000đ

– Người lớn cao trên 1,4m: 725.000đ

Thong-bao-thay-doi-gia-ve-vinpearl-land-vinpearl-safari

Bình luận Bài viết